Knack Special Schenken en erven 2018

De complete gids voor uw successieplanning

Het schenk- en erfrecht is in volle evolutie. Vanaf 1 september 2018 worden flink wat nieuwe regels van kracht, vooral met betrekking tot het schenkingsrecht. In deze extra editie, onder redactie van professor Jos Ruysseveldt, lichten we de nieuwe regels toe en geven we ook aan wat u dient te ondernemen als u onder de oude regels wenst te vallen. `Schenken en erven 2018' vormt uw leidraad voor uw successieplanning.
Helder, met veel praktische tips, cases en advies.

° Welke regeling geldt vandaag?

° Het nieuwe erfrecht: wat verandert er in 2018?

° Wat zijn de gevolgen voor al gedane schenkingen en planningen?

° Wat kiest u het best: een schenking of een testament?

° Een nieuw samengesteld gezin: wat met het erfrecht?

° Hoe betaalt u minder erfbelasting?

+ alle tarieven van erfbelasting en schenking
9,95

Aanvullende Informatie

Ref. SPKN018
9,95